• STUDERS HEEFT HET.

Wij geloven in de kracht van de docent

De afgelopen tijd hebben we maar weer gemerkt hoe veerkrachtig en flexibel docenten moeten zijn om mee te gaan met alle veranderingen in het onderwijs. Om docenten in deze tijd te ondersteunen op het vlak van o.a. lesgeven op afstand, anders toetsen, motiveren, feedback en online didactiek, bieden wij in samenwerking met onze partner Academy4Learning trainingen aan. Een enthousiast team van onderwijsprofessionals die dagelijks docenten helpt hun lessen te verrijken en het beste uit zichzelf te halen.

Training
Bij de Academy kunt u terecht op het gebied van:
Lesgeven op afstand
Feedback geven en motiveren
Digitale geletterdheid
Online didactiek
Formatief evalueren
AVG in het klaslokaal
Bekijk het volledig aanbod

Nulmeting Digitale geletterdheid

Een nulmeting geeft u als school inzicht in de actuele kennis en vaardigheden van docenten, maar ook in eventuele weerstand en angst. We stemmen de inhoud van de digitale nulmeting uiteraard met u af. De bevindingen vatten we samen in een rapport aangevuld met een scholingsadvies dat aansluit op de kennis, het niveau en de behoefte van het team. Vanuit daar kan op basis van uw wensen een passend ontwikkeltraject voor uw team starten.

Uw voordeel in het kort:
Inzicht creƫren in aanwezige kennis, vaardigheden en attitude.
Uitkomst gebruiken om invulling te geven aan de ontwikkeltijd voor docenten.
Passend professionaliseringsadvies opstellen.
Inhoud ontwikkeltraject nader invullen.
Uw voordeel in het kort:
Enthousiasmeren en inspireren.
Kennismaken met het thema.
Meerwaarde van het digitale component aankaarten.
Angst en weerstand bespreekbaar maken.
Introduceren van het ontwikkeltraject.

Inspiratiesessie

Een inspiratiesessie is perfect om docenten te activeren en te enthousiasmeren als het gaat om (digitaal) lesgeven in de tijd van nu. Denk daarbij aan sessies over 21e-eeuwse vaardigheden, gamefication of gepersonaliseerd leren. Maar ook het bespreekbaar maken van bestaande weerstand voor veranderingen. De inspiratiesessie wordt ook vaak ingezet als aftrap van een ontwikkeltraject.

Wij zijn benieuwd hoe u uw team verder wilt professionaliseren en helpen daar graag bij. Kijk op www.academy4learning.nl of bel naar 088 40 50 570.